Uprawnieni do gry są golfiści amatorzy będący zawodnikami zrzeszonymi w klubach członkowskich PZG lub innej narodowej federacji golfowej, posiadający aktualny i poświadczony HCP WHS.

Golfiści niezrzeszeni startują z HCP WHS = 0. Przy zapisach nie ma ograniczenia wysokości HCP.

Format gry – stableford netto na 18 dołkach (2 x 9).

W dniu turnieju będą przyjmowane zgłoszenia, o ile nie zostanie wyczerpany limit zawodników. LISTA ZGŁOSZEŃ ZOSTANIE ZAMKNIĘTA 29.08.2020 O GODZINIE 9:00. Limit zawodników w turnieju – 54 osoby.

Zapraszamy!

Golf Park Mikołów