Turniej odbędzie się w dniach 3 – 4 października 2020.

Format turnieju: 2 x 18 dołków, strokeplay 

Kategorie: 

Strokeplay brutto Mistrz Klubu – członkowie KVG&CC 

Strokeplay brutto Najlepsza Kobieta – członkowie KVG&CC 

Strokeplay netto 0 – 36,0 – OPEN 

Zgłoszenia do turnieju przyjmowane są do 2 października, godz. 15:00