08.06.2019 w Sobieniach Królewskich G&CC

Harmonogram:

9:00- Rejestracja

10:00 – Spotkanie kolekcjonerów i wystawa golfa hickory

12:00 – Wspólne zdjęcie

12:15 – Akademia hickory

13:00 – Polish Hickory Golf Championship 2019 – turniej

14:00 – Retro Challenge

17:00 – Ceremonia wręczenia nagród, obiad