Pięć Praw Lotu Piłki golfowej:

 1. Prędkość - szybkość, z jaką porusza się główka kija golfowego. Prędkość wpływa na dystans, jaki pokonuje piłka golfowa.

 2. Miejsce uderzenia na licu - dokładność, z jaką ma kontakt piłka golfowa z licem kija dotyczy uderzenia na sweet spot.

 3. Lico - stopień, z jakim wiadoma krawędź kija golfowego tworzy kąt do linii uderzenia.

 4. Linia uderzenia - kierunek łuku nakreślony przez główkę  kija golfowego  podczas zamachu w stosunku do celu.

 5. Kąt natarcia - kąt uformowany przez wznoszenie lub opadnie łuku główki kija do przodu zamachu w stosunku do nachylenia terenu. Wpływa na kręcenie, trajektorię i odległość, jaką pokona piłka.

 
Powyższe 5 Praw ma wpływa na dwie podstawowe rzeczy:

 • Kierunek, w jakim leci piłka golfowa,

 • Odległość, na jaką leci piłka golfowa.

 
Na kierunek lotu piłki golfowej ma wpływ:

 • Linia uderzenia,

 • Lico.

 • Prędkość wpływa na kierunek

 • Miejsce na licu

Na odległość lotu piłki golfowej  wpływa:

 • Prędkość,

 • Miejsce na licu - wyśrodkowanie,

 • Kąt natarcia.

 
To, jak zachowują się piłki golfowe jest wynikiem geometrii i fizyki. Weźmy najpierw pod uwagę prosto, push i pull. Są to uderzenia golfowe, które lecą prosto. Nie mają rotacji bocznej wiec nie mogą skręcić. Lecą prosto, ponieważ lico kija golfowego  jest ustawione prosto do linii uderzenia. Przy identycznych innych czynnikach podczas zamachu wszystkie trzy uderzenia golfowe uzyskają podobną odległość, ale tylko jeden wyląduje tam gdzie chcemy.
Pozostałe uderzenia golfowe skręcają w prawo lub w lewo. Spowodowane jest to otwartym lub zamkniętym ustawieniem lica główki kija golfowego  w stosunku do linii prowadzenia kija golfowego . Jeśli piłka ma rotacje w prawo - "slisuje" - lico jest otwarte, jeśli skręca w lewo - "hookuje" - lico jest zamknięte.  Dodatkowo slice poleci bliżej niż hook ponieważ deloftujemy ustawienie główki.
Bezpośrednio związane jest to z uchwytem. Jeśli mamy mocny uchwyt wtedy kij szybciej się domknie i piłka będzie hookowała. Natomiast w przypadku słabego uchwytu lico pozostanie niedomknięte i piłka będzie slicować.
Jeśli chodzi o linię prowadzenia rozróżniamy 3 linie:

 • In-to-in,

 • Out-to-in,

 • In-to-out.

Uderzając piłkę golfową  in-to-in piłka poleci prosto do celu. Z out-to-in zagramy pull, czyli piłka również poleci prosto, ale na prawo od celu. Prowadząc kij in-to-out uzyskamy push, prosto w prawo od celu.
Lico ma większy potencjał niż linia uderzenia, aby wpływać na lot piłki, ponieważ ma większą możliwość zmiany/odchylenia. Piłka golfowa, która ma rotacje boczną leci na określoną odległość. Nie jest to zawsze zamierzona odległość, ponieważ jeśli chcemy uderzyć prosty strzał na powiedzmy 150 metrów weźmiemy 6 iron. Natomiast, jeśli podczas strzału piłka dostanie rotacji bocznej wtedy nie tylko nie wyląduje na cel, ale również będzie za krótka w stosunku do celu. Im większą będzie miała rotację boczną tym bardziej będzie leciała w bok niż do przodu. Najlepszym przykładem może być shank, kiedy trafiamy piętą a nie licem. Wtedy piłka ogromnie skręca w prawo i jednocześnie leci dużo bliżej.
Pracując nad kierunkiem zawsze najpierw korygujemy rotację boczną a później linię prowadzenia. Jeśli ktoś uderza pull-slice najpierw zajmujemy się korekta slice a dopiero pulla. Osoba zauważy ze uderzając hooka piłka startuje bardzo na lewo od celu. Jeśli zrobilibyśmy odwrotnie wtedy uderzałby jeszcze większego slice. My, jako trener byśmy widzieli, że piłka startuje na cel, ale on widziałby tylko jeszcze większego slica. Często Pull jest kompensacją slice. Niektórzy mówią, że uderzają fade, ale tak naprawdę nie są w stanie uderzyć mniejszego slica, więc uderzając pulla piłka ma mniejszego slice w stosunku do celu.
Z wymienionych wyżej 3 Praw, które maja wpływ na odległość, na pierwsze - prędkość główki - wpływa 5 czynników zależnych od gracza:

 1. Siła fizyczna,

 2. Giętkość ciała,

 3. Technika zamachu,

 4. Układ dźwigni - łuk,

 5. Koordynacja.

Prędkość ma bezpośrednie przełożenie na odległość. Dlatego zawsze zaczyna od sprawdzenia prędkości zanim przejdziemy do kolejnych części.
Siła jest najważniejsza rzeczą wpływającą na odległość. To właśnie wyjaśnia, dlaczego mamy różne tee dla mężczyzn i kobiet. Jednakże istnieje możliwość ze szczupły junior może uderzyć dalej niż dobrze zbudowany, dorosły mężczyzna.  Dzieje się tak, ponieważ junior ma lepszą giętkość ciała a dodatkowo dorosły ma bardzo słabą technikę. Połączenie siły fizycznej z długością luku może stanowić podstawy do oddania długiego strzału. Koordynacja polega na dołączeniu ciała(siły) w odpowiednim momencie.
Wydłużając maksymalnie długość i szerokość łuku uzyskamy maksymalną prędkość główki kija.  Poza wyżej wspomnianym miejscem uderzenia piłki na licu kija, kontakt można również tłumaczyć pod względem głębokości divotu. Związane jest to z płaszczyzną zamachu. Kiedy mamy zbyt plaski zamach i nie weźmiemy divotu, wtedy uderzymy top. Z kolei gdy mamy zbyt pionowy zamach, wejdziemy za głęboko w ziemie(fat). Stojąc za daleko lub za blisko kontakt również może się popsuć, możemy uderzyć shank, toe lub heel. Ostatnim aspektem jest miejsce divota. Brak koordynacji powoduje uderzenie w trawę przed lub za piłką(thin).
Sama prędkość bez kontaktu z piłką nie poruszy jej. Musimy uzyskać podczas uderzenia kontakt z piłka na środku lica kija, aby uderzyć na maksymalną odległość. Jeśli nie trafimy środkiem piłka nie uzyska maksymalnej energii, która ma przełożenie na odległość.
Kąt natarcia główki kija ma również znaczący wpływ na odległość. Jeśli kąt ten będzie płaski piłka uzyska więcej rotacji wstecznej, więcej wznoszenia, ale mnie odległości.  Odwrotnie, większy kąt natarcia obniża trajektorię dla maksymalizacji odległości. 
5 Praw Lotu Piłki poza wpływem na dystans i kierunek wpływa również na trajektorię i rotację boczną. Tak tez zawsze musimy pracować z graczem zaczynając od odległość, dalej kierunek, trajektoria i kończąc na rotacji bocznej.
Często zdarza się, że ktoś pracując samemu widzi, że uderza slice( z reguły pusha lub pulla nie widzi). Postanawia to zmienić zwalniając zamach. Skoro uderza prosto to przyspiesza zamach, bo chce uderzać dalej, ale znów psuje się kontakt, wiec znów praca nad kontaktem. Jak już uderza w miarę prosto to znów przyspiesza zamach i znów musi pracować nad kontaktem. I tak ma kilka tygodni ćwiczeń. Lepiej najpierw przyśpieszyć "maksymalnie" zamach, przyzwyczaić się do niego i dopiero pracować nad kontaktem. Szybciej przyniesie to efekty i mniej się namęczymy.
Chyba najczęstszym bledem spowodowanym z chęcią odległości jest zakup złego drivera. Ludzie myślą, iż jak z 11´ przeskoczą na 9´ to będą dalej uderzać. Niektórym się to sprawdza, ale większości nie. Co za tym idzie shaft musi być twardszy, więc niestety powiększa się rotacja boczna. A zamiast tego trzeba popracować nad prędkością zamachu. Przy określonej prędkości zamachu uzyskamy określoną odległość(zakładając ze kontakt jest dobry). Jeśli weźmiemy driver o mniejszym kącie to nie uzyskamy większej poprawy odległości, a na pewno będzie nam trudniej uderzyć.
Przyszedł do mnie kiedyś facet i poprosił abym nauczył go grać piłki z back spinem. Pomyślałem, że już musi nieźle grać. Niestety to była osoba, która jeszcze nie miała Zielonej Karty. Jego strzały leciały maksymalnie 5 metrów nad ziemią i np. 7 iron z trudem uderzał 100 metrów. Pod koniec lekcji miał już poprawioną odległość i sam zauważył ze piłki lecą wyżej. Wyjaśniłem, że popracujemy jeszcze nad odległością, później nad kierunkiem.
Praca opierała się na uzyskaniu prędkości. Miał możliwości natomiast zamachu nauczył się sam. Zamach był krótki i "wąski" - robiąc zamach praktycznie nie poruszał ciała, głownie same ręce, przez co nie prostował ich. Wydłużyliśmy łuk, poprawiliśmy balans ciała i koordynację.
Po kilku spotkaniach zauważył, że wysokie piłki nie spadają z greenu i mają bardzo mało toczenia. Wyjaśniłem, że trajektoria lotu piłki jest wypadkową prędkości. Jeśli uderzymy piłkę z niską prędkością, wtedy będzie ona miała płaski lot i dużo toczenia. Natomiast piłka uderzona z dużą prędkością będzie miała lot wznoszący i rotację wsteczną, dzięki której piłka nie będzie miała rotacji postępującej. Później poszliśmy na normalny dołek i zagrał kilka approch. Po sprawdzeniu okazało się, że jedna piłka się cofnęła na greenie, więc efekt został osiągnięty.