Turniej Golfa pod honorowym patronatem

Polskiego Związku Golfa oraz Roberta Korzeniowskiego, 4-krotnego Mistrza Olimpijskiego w chodzie sportowym

Turniej indywidualny (5.  Edycja)

KIG Open 2019 o Puchar Prezesa KIG

Sierra Golf Resort, 20 października 2019

Program

Niedziela, 20 października 2019

9:30 start Turnieju (tee time)

od 15:00 obiad z udziałem zawodników oraz zaproszonych gości

16:00 ceremonia wręczenia nagród

Do udziału w Turnieju zaproszeni zostali przedstawiciele Izb Gospodarczych z Polski i zagranicy, polskie i zagraniczne firmy oraz korpus dyplomatyczny akredytowany w Polsce.