Serdecznie zapraszam do udziału w turnieju „Turniej Świętojański”zaliczanym do corocznego cyklu „Cztery pory roku”, organizowanym przez Klub RKG&CC w Ochmanowie w dniu 20.06.2020. start od godziny 9:30.

Rejestracja możliwa w klubie, lub na stronie PZG (turnieje)

Formaty gry Stableford Brutto i Stableford Netto.

Nagrody:

I, II, III, miejsce Stableford Brutto

I, II, III, miejsce Stableford Netto

Po zakończeniu turnieju zapraszam na poczęstunek i ogłoszenie wyników.

Zapraszam serdecznie: Kapitan RKG&CC SKF

Andrzej Rozmus