Spotkajmy się na polu golfowym w Jędrzejowicach pod magiczną Ślężą i zagrajmy w Turnieju Sylwestrowym w dniu 31 grudnia 2020 r. shotgun10.30. - udział w turnieju ( green fee , piłki na driving range , poczęstunek ) w cenie 150,00 zł - kolacja sylwestrowa dodatkowo 150 ,00 zł ( z napojami bez ograniczeń ) od osoby - mile widziane osoby towarzyszące - w Nowy Rok rozegranie 18 dołków dla uczestników w cenie turnieju . - potwierdzenie uczestnictwa wraz z opłatą do 22 grudnia 2020 roku na konto; Stowarzyszenie Miłośników Golfa Gorko Golf & Country Club Bank Spółdzielczy w Dzierzoniowie - nr rachunku 65 9527 0007 0049 6829 2000 0001 z adnotacją - Turniej Sylwestrowy lub Turniej Sylwestrowy plus uroczysta kolacja - loteria fantowa , los 10 zł - dodatkowo konkursy ; nearest to the pin i longest drive , nagrody we wszystkich kategoriach w formie pucharów , nagrody rzeczowe . Dodatkowe informacje telefonicznie lub mailowo: [email protected] Teetime po 18.00 30.12.2020