Jak dobierać putter

Absolutnie konieczną i podstawową rzeczą jest fitting Puttera. Ok 40 % wszystkich uderzeń na rundę to są putty. Ten kij MUSI pasować do preferencji zawodnika, bo putting to najbardziej indywidualna część gry w golfa. Różne sposoby trzymania puttera i różna pozycja piłki, wymagają różnego loftu (kąta lica kija). Loft w putterach u zawodowców waha się od 9 stopni do zera. Dane pochylenie tułowia zawodnika wymusza taką, a nie inną długość szaftu puttera. Obecnie nieocenioną pomoc przy dopasowaniu puttera stanowi ultra dźwiękowe urządzenie SAM PuttLab badające mechanikę ruchu puttera. Dzięki parametrom mierzonym przez te urządzenie zarówno trening jak i fitting jest dużo bardziej precyzyjny.

Na zdjęciu poniżej Autor niniejszej części podręcznika podczas pracy z SAM PuttLab i przykład części wyników badania puttingu Zawodnika.

   jak-dobierac-putter

jak-dobierac-putter

Na tzw. oko, wstępnie można stwierdzić czy długość puttera pasuje do Zawodnika. Patrząc po linii uderzenia jego oczy powinny znajdować się pionowo nad piłką, a szaft puttera powinien być w jednej linii z przedramionami, a główka równolegle do  podłoża.

jak-dobierac-putter

  

Inną nagminnie ignorowaną zmienną jest lie puttera (kąt nachylenia szaftu puttera)